Kirche in den Gemeinden Semlow im Amt Ribnitz-Damgarten, Eixen im Amt Recknitz-Trebeltal, Weitenhagen im Amt Franzburg-Richtenberg -
Landkreis Nordvorpommern, Land Mecklenburg-Vorpommer; Kirchengemeinde Semlow - Eixen im Kirchenkreis Stralsund, Pommersche Evangelische Kirche

ev. kyrka in semlow, eixen, leplow

Semlow, ev. kyrka
Fullständigt bevarade vägg- och takmålningar från den pommerska evangeliska kyrkans dåtida sennazarenska bildprogram
Exteriör: Salskyrka i gråsten med kvadratiskt kor, sydsakristia och västtorn från 1200-talets början. Sedan 1790 är tornet försett med en böjd kåpa. Östgaveln förnyades 1861.
Interiör: Platt tak, kryssvalv i koret. Vägg- och takmålningar av Carl Julius Milde, scener från gamla testamentet, profeter, Johannes döparen, musicerande änglapar, ärkeängel, yttersta domen.
Inredning: Altaruppsats från 1723 av Elias Keßler. Predikstol från 1590. Åttkantig trädopfunt från 1576 med målade bibliska scener. Krucifix med snidade evangelistsymboler från 1400-talets andra hälft. Dop- och läspulpetsängel från 1727 av Keßler. Patronatsläktare från 1595. Orgel från 1913, Barnim Grüneberg, Stettin. Träepitafie i barock stil, Chri¬stoph von Behr († 1706).
Klockor: Tre klockor, 1300-talet, 1447, 1611.
Kyrkogård: Kyrkogårdsportal i gråsten 1400- 1500-tal.
Sevärdheter i omgivningen: Kyrkogårdskapellet, 1880/81 av Walter, Berlin. Slott, runt 1825 av Friedrich Buttel, väldigt förenklat efter 1945. Landsbygdspark, 1800-talet.

Eixen, ev. kyrka
Sengotisk flygelretabel med kvalitativa snidesfigurer och tavelbilder
Exteriör: Ren historisk salskyrka i gråsten med nordsakristia från 1200-talets mitt. Arkitekturleder i tegel. Rik tegeldekor på östgaveln. Två sydliga trapportaler, igenmurad "dödsport" i norr.
Interiör: Förberett för valvslagning. Platt tak, 1992 återställdes fattningen från senrenässansen. Väggmålningar från 12/1300-talet; figur i naturlig storlek av Christophorus till vänster på östväggen, till höger ett helgon från åtminstone 1300-talets början.
Inredning: Altaruppsats från 1600-talets mitt med tavelmålningar, korsfästelse, uppståndelsen och Kristi himmelsfärd från 1700-talet; tillbedjande konungen i predellan, nattvarden och oljeberget från 1500-talets andra hälft. Flygelretabel från runt 1535/40 med snidesfigurer, tavelbilder med helgon på baksidan. Predikstol, 1744 av Michael Müller, Stralsund. Kalkstensdopfunt från 1200-talet, biktstol från 1600-talet med målade apostlar. Patronatsloge från 1700-talet. Orgel från 1853 av Friedrich A. Mehmel, Stralsund.
Klockor: Två klockor, en i brons - odaterad, en i stål från 1961. Kyrkogård: Fristående klockstapel från 1888.

Leplow, ev. St. Catharinas kyrka
Exteriör: Bred salskyrka i starkt gråstensmurverk med övervägda proportioner från 1200-talets andra hälft. Byggnadshistorien därefter okänd. Ödelades 1687, fönsterna återskapades och förändrades i segmentbågig stil. Under 1900-talets andra tredjedel upphörde landskyrkan och då revs sydsakristian, korsvirkestornet och orgeln. På initiativ av kyrkoförsamlingen och befolkningen sanerades kyrkan på 1990-talet. Taket och murverket återställdes och interiören renoverades.
Interiör: Platt tak.
Inredning: Enkel predikstol med polygonformad korg, västläktare och på pelare, dopfunt i marmor från 1800-talet.
Klockor: Två klockor från 1900-talets början.
Kyrkogård: Fristående klockstapel. Gråstenstorrmur, förnyad under 1990-talet.

SeKiHerb
EiKiLuft
LeKiHerbst

Impressum: Homepage der evangelischen Kirchengemeinde Semlow - Eixen: Evangelisches Pfarramt, Bad Sülzer Straße 1, 18334 Eixen
Erklärung: Für den Seiteninhalt, auf den ein Link von unseren Seiten führt, sind wir nicht verantwortlich.